Dzień Uni Europejskiej

9 maja to Dzień Unii Europejskiej. Tego dnia, w 1950 roku, przedstawiony został plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Stanowiła ona początek tworzenia wspólnoty rodziny europejskiej. Głównym celem Wspólnoty i jej organów było wspieranie rozwoju gospodarczego, zwiększanie zatrudnienia i wzrost standardów życiowych. Sygnatariuszami traktatu paryskiego w dniu 18 kwietnia 1951 roku, na mocy którego formalnie powstała EWWiS były kraje Beneluksu, Francja, RFN oraz Włochy.

flaga uni europejskiej z logo RJP