Zaproszenie na IV sesję Rady Jednostki Pomocniczej nr 11

Zapraszamy na IV sesję Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, która odbędzie się w dniu 20 maja 2020 r. o godz. 18:00.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) przy użyciu programu Skype.
Porządek obrad zostanie przedstawiony w najbliższych dniach.

Zaproszenie na IV Sesję 20 Maj 2020