Zaproszenie na VI sesję Rady Jednostki Pomocniczej nr 11

W związku z obostrzeniami dotyczącymi limitu osób przebywających w jednym pomieszczeniu uprzejmie informuję, iż w posiedzeniu Rady uczestniczyć będą wyłącznie Radni RJP nr 11 oraz Radni Miasta Katowice z Okręgu nr 5.

Mieszkańców serdecznie zapraszamy na dyżury Radnych w naszej siedzibie
w wyznaczonych terminach.

Zaproszenie na sesję wrzesień 2002Grafik dyżurów II półrocze 2020 RJP nr 11