Konsultacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Katowice Północ Eko-Miasto

Od 16 września do 14 października 2020 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Katowice Północ Eko-Miasto” położonego w rejonie Alei W. Korfantego i ul. Konduktorskiej w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

eko miasto