Zaproszenie na VII sesję Rady Jednostki Pomocniczej nr 11

Zapraszamy na VII sesję Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, która odbędzie się w dniu 14 października 2020 r. o godz. 18:00.
Sesja prowadzona będzie zdalnie z wykorzystaniem programu Skype.
Porządek obrad zostanie do Państwa przesłany w najbliższych dniach.
Zaproszenie na VII Sesję RJP nr 11 w2