Uwaga zmiana terminu II turnieju Darta

UWAGA! Zmiana terminuZ przyczyn niezależnych, chciałbym poinformować, że musieliśmy przełożyć datę turnieju z 17 września 2022 r. na 8 października 2022 roku na godzinę 15:00.
 
Faza rejestracji zawodników zostaje przedłużona do 06.10.2022 roku.
 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, są jeszcze wolne miejsca.
 
Karty zgłoszenia już złożone zostają uznane za ważne.
W przypadku niemożliwości uczestnictwa prosimy osoby już zgłoszone o informację zwrotną.
 
Informacja o turnieju:
 
II turnieju Darta o puchar Rady Dzielnicy nr 11 Wełnowiec-Józefowiec, z honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice.
Termin: 08 października (sobota) o godzinie 15:00 w Miejskim Domu Kultury Koszutka filia Dąb.
Turniej przygotowany został dla Mieszkańców Dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec i Miasta Katowice, Radnych Dzielnic oraz Radnych Miasta Katowice.
W tym roku turniej będzie rozgrywany w 3 kategoriach:
– kobiety,
– mężczyźni,
– dzieci.
Liczba miejsc ograniczona.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej do siedziby Rady Dzielnicy nr 11 osobiście, pocztą (adres 40-139 Katowice, ul. Kotlarza 10A) bądź drogą mailową na adres: hankuslukasz7@gmail.com do dnia 06 października 2022 r.
2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest wypełnienie druku: Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.
3. Karty zgłoszeniowe, oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów oraz regulamin można pobrać ze strony Rady Dzielnicy: www.welnowiec.katowice.eu, strony Facebooku Rady https://www.facebook.com/welnowiec oraz w Sekretariacie Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” filia „Dąb”.
Organizatorzy:
Łukasz Hankus – wnioskodawca Inicjatywy Lokalnej
Rada dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec – dofinansowanie z rezerwy celowej,
Miejski Dom Kultury Koszutka – Miejski Dom Kultury Koszutka filia Dąb