Dyżury radnych,sesje

Termin sesji oraz dyżurów Radnych Rady Dzielnicy

Nr 11 Wełnowiec-Józefowiec w I półroczu 2022 r.

Termin Sesji rjp 11 na I półorcze 2022 kolor Grafik dyżurów I półrocze 2022 kolor