Historia dzielnicy

Wełnowiec

Wzmiankowana już w XVII wieku. Pierwotnie przysiółek Bogucic, potem dołączono do niego kolonię Bytkowa – Ignatzdorf. Do 1922 roku zwana Hohenlohehütte. W 1788 powstała kopalnia „Caroline”, w 1801 – kopalnia Hohenlohe. W okresie 1805–1809 wzniesiono hutę Hohenlohe (jedną z pierwszych hut w Europie opalanych koksem). W połowie XIX wieku uruchomiono nowe kopalnie: „August”, „Maria”, „Alfred”, „Hütte”. W 1821 powstała huta cynku „Helena”. W 1867 Wełnowiec zamieszkiwało już ponad 1600 osób. W roku 1889 powstała nowoczesna walcownia cynku. W roku 1859 i 1875 odnotowano w Wełnowcu pierwsze strajki robotników przemysłu cynkowego i węglowego na Górnym Śląsku. Mieszkańcy Wełnowca wzięli czynny udział w plebiscycie i powstaniach śląskich. W czasie plebiscytu w 1921 r. za przynależnością Śląska do Polski głosowało tu 67% ludności. W 1924 roku przyłączono do Wełnowca wieś Józefowiec i kolonię Huta Agnieszka, a także przyfabryczne osady Alfred i Fryderyka. Okres 1930–1938 cechuje rozwój nielegalnego, odkrywkowego wydobycia węgla („biedaszyby”). Na początku lat 30. XX wieku wzniesiono kolonię dwurodzinnych domków z ogródkami dla urzędników państwowych (tzw. domki wojewódzkie). Do 1951 roku miejscowość była siedzibą gminy Wełnowiec, po czym Wełnowiec został przyłączony do Katowic.

[za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wełnowiec ]

Józefowiec

Józefowiec powstał w pierwszej połowie XIX wieku; należał wtedy do parafii w Chorzowie. Wieś założył w 1826 ksiądz Józef Beder − proboszcz chorzowskiej parafii. Powstały wtedy karczma oraz trzydzieści chałup. W 1845 we wsi istniało już 35 domów, mieszkało w niej 312 osób; w 1865 − 598 osób. Od 1873 w Józefowcu działała huta Hohenlohe. Od 1875 do 1894 wieś była osobną gminą, w 1894 weszła w skład gminy Dąb. Od 1924 Józefowiec przynależał do gminy miejskiej Wełnowiec, a od 1951 − do Katowic[1]. Po II wojnie światowej w Józefowcu powstały nowe osiedla − kilkupiętrowe bloki mieszkalne. W wyniku ustalenia nowego podziału administracyjnego miasta z 1997 wraz z Wełnowcem tworzy dzielnicę Wełnowiec-Józefowiec.

[za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Józefowiec]

Poniżej można „ściągnąć” mapę naszej dzielnicy. Aby to uczynić należy kliknąć tutaj.

 

Czy wiesz, że:

budynek szkoły nr 17 zlokalizowany przy ulicy Józefowskiej pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Za projekt odpowiedzialny był architekt Eugen Vogt, budowę zakończono w 1901 roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.