Jubileuszu 65-lecia działalności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W dniu 29 września Rada Dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Łukasz Hankus wzięła udział w uroczystej gali „Jubileuszu 65-lecia działalności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”
Uroczystość ta odbyła się w przepięknych wnętrzach Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Z tej okazji nadano dla zasłużonych pracowników, spółdzielczych społeczników oraz członków i mieszkańców Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odznaczenia honorowe, dyplomy oraz listy gratulacyjne.
Z okazji Jubileuszu pragniemy przekazać wszystkim Członkom Spółdzielni gorące pozdrowienia a Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz Pracownikom Spółdzielni podziękowania za wkład pracy i troskę o dobre warunki życia jej mieszkańców.
20220929_16231320221001_153155-01
20220929_195759VideoCapture_20221001-100216(1)

Uwaga zmiana terminu II turnieju Darta

UWAGA! Zmiana terminuZ przyczyn niezależnych, chciałbym poinformować, że musieliśmy przełożyć datę turnieju z 17 września 2022 r. na 8 października 2022 roku na godzinę 15:00.
 
Faza rejestracji zawodników zostaje przedłużona do 06.10.2022 roku.
 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, są jeszcze wolne miejsca.
 
Karty zgłoszenia już złożone zostają uznane za ważne.
W przypadku niemożliwości uczestnictwa prosimy osoby już zgłoszone o informację zwrotną.
 
Informacja o turnieju:
 
II turnieju Darta o puchar Rady Dzielnicy nr 11 Wełnowiec-Józefowiec, z honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice.
Termin: 08 października (sobota) o godzinie 15:00 w Miejskim Domu Kultury Koszutka filia Dąb.
Turniej przygotowany został dla Mieszkańców Dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec i Miasta Katowice, Radnych Dzielnic oraz Radnych Miasta Katowice.
W tym roku turniej będzie rozgrywany w 3 kategoriach:
– kobiety,
– mężczyźni,
– dzieci.
Liczba miejsc ograniczona.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej do siedziby Rady Dzielnicy nr 11 osobiście, pocztą (adres 40-139 Katowice, ul. Kotlarza 10A) bądź drogą mailową na adres: hankuslukasz7@gmail.com do dnia 06 października 2022 r.
2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest wypełnienie druku: Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.
3. Karty zgłoszeniowe, oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów oraz regulamin można pobrać ze strony Rady Dzielnicy: www.welnowiec.katowice.eu, strony Facebooku Rady https://www.facebook.com/welnowiec oraz w Sekretariacie Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” filia „Dąb”.
Organizatorzy:
Łukasz Hankus – wnioskodawca Inicjatywy Lokalnej
Rada dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec – dofinansowanie z rezerwy celowej,
Miejski Dom Kultury Koszutka – Miejski Dom Kultury Koszutka filia Dąb

157 urodziny Miasta Katowice

Uroczysta Sesja Rady Miasta Katowice z okazji 157 urodzin Miasta Katowice za nami.
W tym uroczystym dniu honorowym obywatelem Katowic został były prezydent Katowic Piotr Uszok.
Ponadto tytuły „Zasłużony dla Miasta Katowice” zostały nadane:
prof. Anieli Korzony,
Regionalnej Rozgłośni w Katowicach „Radio Katowice” S.A.
Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
20220912_13183520220912_11094320220912_11503020220912_12421720220912_141101