Inicjatywa Lokalna

Do 15 listopada istnieje możliwość zgłoszenia projektu w ramach inicjatywy lokalnej.
Jest to idealna szansa na zrealizowanie drobnych zadań związanych np. z remontami, inwestycjami lub wsparciem wydarzeń kulturowych.
My jako Rada Jednostki Pomocniczej mamy możliwość zaopiniowania zgłoszonych do nas projektów, dzięki czemu ma on większą szanse na realizacje.
Prosimy o kontakt mailowy osoby, które będą chciały na naszej dzielnicy zgłosić taki projekt.

Zasady pracy RJP nr 11 Wełnowiec-Józefowiec w dobie pandemii

Przypominamy o zawieszonych posiedzeniach Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 Dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec oraz dyżurach Radnych RJP do odwołania.
Kontakt z Radą:
✅ Adres pocztowy: ul. Kotlarza 10A, 40-139 Katowice
✅ Skrzynka listowa przy drzwiach naszej Rady
✅ e-mail: : rada.welnowiec@gmail.com
✅ Facebook : Rada dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec
Korona 2020 w2